Download

Fise de postAnexa Fisa Postului
Controlor calitate
Electrician de întretinere si reparatii
Femeie de serviciu
Agent contractari si achizitii
Inspector Protectia Muncii
Lacatus mecanic (mecanic intretinere)
Magaziner
Manipulant
Operator la masini unelte cu comanda numerica
Rectificator universal
Sofer autoturisme si camionete
Conducator auto
Lucrator spalare si ambalare piese
Termist tratamentist

Legislatie Securitate si sanatate în muncaNOU
Norma metodologica din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006

HG 1048 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

HOTARÂRE nr. 1051 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta pentru lucratorii, in special de afectiuni dorsolombare

HOTARÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

HOTARÂRE nr. 1092 din 16 august 2006 privind protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în munca

HOTARÂRE nr. 1093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

HOTARÂRE nr. 1136 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

HOTARÂRE nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

NORME METODOLOGICE din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006

HOTARÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

Hotarâre nr. 355 din 11/04/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

HOTARARE nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

ORDIN nr. 706 din 26 septembrie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale

HOTARARE nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

Lege nr. 25 din 05/03/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii în munca

Ordin nr. 447 din 24/03/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicala si psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei

Ordin nr. 427 din 14/06/2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale, ce intra în dotarea posturilor de prim ajutor fara cadre medicale

Hotărâre nr. 600 din 13/06/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă

Ordin nr. 987 din 04/06/2007 pentru aprobarea continutului minim al trusei sanitare auto

Ordonanta de urgenta nr. 96 din 14/10/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

Legislatie Situatii de urgentaLEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civilă

Lege nr. 307/2006 din 12/07/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Ordin nr. 163/2007 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor

Ordin nr. 712 din 23/06/2005 Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta

Ordin nr. 130/2007 din 25/01/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

Ordin nr. 1435-06 NORME METODOLOGICE din 18 septembrie 2006 de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila


Acasa | Contact | Termeni si conditii | Webmaster
Toate drepturile rezervate RCL Consulting