Servicii în domeniul securitatii si sanatatii în munca (protectia muncii) în conformitate cu prevederile legislatiei privind securitatea si sanatatea în munca (legea 319/2006, HG1425/2006, etc)

 • Realizarea documentatiilor si obtinerea autorizatiei de functionare;
 • elaborarea instructiunilor si efectuarea instructajelor necesare;
 • evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor si stabilirea nivelului de securitate;
 • elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
 • verificarea regulata a dotarilor în domeniul securitatii;
 • identificarea necesitatilor si aplicarea solutiilor pentru îmbunatatirea conditiilor de munca.
 • asigurarea controlului locurilor de munca, elaborarea programelor de activitate în acest sens;
 • stabilirea si coordonarea activitatii de dotare a personalului cu echipamente individuale de protectie;
 • asigurarea organizarii si functionarii Comitetului de Securitate si Sanatate înMunca;
 • cercetarea accidentelor, etc.

 • Servicii în domeniu situatiilor de urgenta, inclusiv PSI

  Întocmire plan interventie, plan evacuare, organizarea apararii împotriva incendiilor, instructiuni proprii, decizii, instruiri, aprovizionare si dotare cu mijloace de interventie;

  Evaluarea riscurilor

  Ce este o evaluare a riscurilor?
  Evaluarea riscurilor se refera la procesul de evaluare a riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor datorate pericolelor existente la locul de munca.

  Care este scopul evaluarii riscurilor?
  Numeroase directive europene referitoare la siguranta si sanatatea la locul de munca prevad o evaluare a riscurilor, dar, chiar si fara cerinta legala de efectuare a evaluarii, evaluarea este o buna practica pentru ca permite luarea de masuri eficiente în vederea protejarii sanatatii lucratorilor. Procesul de prevenire a accidentelor începe cu reducerea si, daca se poate, cu eliminarea completa a riscurilor potentiale, fiind urmat de implementarea masurilor colective de prevenire si, în ultima instanta, a solutiilor de protectie personala. Prin identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor, angajatorul sau persoana care are controlul asupra activitatii ar trebui sa poata:

  • lua o decizie cu privire la masurile de protectie cerute, având în vedere cerintele legale relevante;
  • verifica daca masurile aplicate sunt adecvate;
  • stabili ordinea prioritatilor pentru orice alte masuri ulterioare care sunt cerute;
  • demonstra ca s-a luat o hotarâre în cunostinta de cauza în privinta sigurantei si sanatatii lucratorilor (de exemplu, lucratorilor sau autoritatilor de reglementare);
  • verifica daca s-a realizat o îmbunatatire a nivelului de protectie a lucratorilor.

  Evaluarea riscurilor
  Evaluarea riscurilor trebuie sa corespunda pericolelor, riscurilor si posibilelor daune. Spre exemplu, este posibil ca o fabrica mare de produse chimice sa aiba un sistem de evaluare foarte tehnic, în timp ce o întreprindere mica care desfasoara activitati cu risc redus are nevoie de un sistem simplu si clar.

  Evaluarea riscurilor ar trebui:

  • sa identifice pericolele;
  • sa îi identifice pe lucratorii care pot fi expusi la aceste pericole;
  • sa estimeze riscurile implicate;
  • sa ia în considerare daca riscurile pot fi sau nu eliminate;
  • sa ia o hotarâre în legatura cu masurile suplimentare necesare (daca exista) de prevenire si reducere a riscurilor.

  Consultanta, indrumare si realizare documentatii pentru:

 • Certificarea sistemelor de calitate conform normelor ISO9000
 • Acreditarea laboratoarelor conform ISO 17025

  Oferim de asemenea consultanta în realizarea:

 • Contractelor colective de munca
 • Regulamentelor interne
 • Fiselor de post


 • Acasa | Contact | Termeni si conditii | Webmaster
  Toate drepturile rezervate RCL Consulting